Voorwaarden Human Awakening

Voorwaarden Retraites Human Awakening Nederland (KvK nummer: 64446522)

  • Een plaats voor deelname aan een retraite is definitief gereserveerd nadat de betaling van het volledige bedrag is ontvangen. (Het is ook mogelijk een aanbetaling te doen van tenminste de helft van het bedrag. Uiterlijk 14 dagen voor de retraite start moet dan het volledige bedrag zijn ontvangen.)
  • Mocht je je deelname moeten annuleren proberen we je plaats te laten innemen door een ander. Vaak lukt dit en dan kunnen we je volledige betaling teruggeven of je mag een andere datum deelnemen.
  • Annuleer je tot 14 dagen voor aanvang van de retraite, bieden we hoe dan ook een restitutie van 50 procent van het volledige bedrag voor de retraite. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang is teruggave in principe niet meer mogelijk tenzij er een vervangende deelnemer is.
  • Mocht een retraite niet door kunnen gaan, mag je een nieuwe datum kiezen of je krijgt je volledige betaling van ons terug.
  • Deelnemers aan de retraite gaan respectvol om met andere deelnemers en veroorzaken geen onnodige overlast voor anderen.
  • Human Awakening heeft het recht om naar eigen inzicht personen deelname aan een retraite te weigeren en om deelnemers uit een retraite te verwijderen.
  • Deelname aan retraites van Human Awakening is geheel op eigen risico. Human Awakening is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig letsel, schade of verlies als gevolg van deelname. We begeleiden je en vragen je om nooit over de grenzen van je lichaam heen te gaan, maar uiteindelijk is het aan deelnemers zelf om goed te luisteren naar onze instructies en naar hun eigen lichaam en hun grenzen te respecteren.
  • Deelnemers zijn er verantwoordelijk voor dat de leiding van Human Awakening voorafgaand aan de retraite op de hoogte is gesteld van bestaande fysieke of mentale kwesties die een rol kunnen spelen tijdens de retraite. Denk aan blessures, dieet, aandoeningen, allergie, zwangerschap, depressie, medicijngebruik, verslavingen, etcetera.
  • We delen informatie over deelnemers nooit met anderen.