Onze Voorwaarden

Voorwaarden Retraites Human Awakening Nederland

Wij leggen niet graag regels op, onze deelnemers zijn grotendeels vrij om naar eigen inzicht te handelen zolang ze anderen niet in hun retraite belemmeren. Echter, om misverstanden te voorkomen en te garanderen dat iedereen een goede ervaring heeft, zijn hier toch enkele voorwaarden:

  • Een plaats voor deelname aan een retraite is definitief gereserveerd nadat de betaling van het volledige bedrag is ontvangen en Human Awakening de deelname per e-mail heeft bevestigd. (Het is ook mogelijk een aanbetaling te doen van tenminste de helft van het bedrag. Uiterlijk 14 dagen voor de retraite start moet dan het volledige bedrag zijn ontvangen.)
  • Mocht je je deelname moeten annuleren proberen we je plaats te laten innemen door een ander. Bij genoeg tijd lukt dit vaak ook en kunnen we je volledige betaling teruggeven of kun je een andere datum deelnemen. Annuleer je tot 14 dagen voor aanvang van de retraite, bieden we hoe dan ook een restitutie van 50 procent van het volledige bedrag voor de retraite. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang is teruggave in principe niet meer mogelijk tenzij er een vervangende deelnemer is.
  • Bij onverhoopte annulering van een retraite door Human Awakening, krijgt elke deelnemer het volledige bedrag terug en pogen wij daarnaast om een alternatieve retraite mogelijk te maken.
  • Deelnemers volgen voor zover mogelijk het volledige programma van de retraite en houden zich aan de gedragsregels zoals niet praten buiten de lessen om, respect voor andere deelnemers en het niet veroorzaken van overlast voor anderen.
  • Human Awakening heeft het recht om naar eigen inzicht personen deelname aan een retraite te weigeren en om deelnemers uit een retraite te verwijderen.
  • Deelname aan retraites van Human Awakening is geheel op eigen risico. Human Awakening is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig letsel, schade of verlies als gevolg van deelname. De risico’s zijn uiterst klein, blessures zeer zeldzaam, we begeleiden je en vragen je om nooit over de grenzen van je lichaam heen te gaan, maar uiteindelijk is het aan deelnemers zelf om goed te luisteren naar de instructies en naar hun eigen lichaam en hun grenzen te respecteren.
  • Deelnemers zijn er verantwoordelijk voor dat de leiding van Human Awakening bij inschrijving voor de retraite op de hoogte is gesteld van bestaande fysieke of mentale kwesties die een rol kunnen spelen tijdens de retraite. Denk aan blessures, dieet, aandoeningen, allergie, zwangerschap, depressie, medicijngebruik, verslavingen, etcetera.
  • We delen informatie over deelnemers nooit met anderen (tenzij sprake is van expliciete toestemming), ook niet je telefoonnummer of e-mailadres 🙂