5 inhoudelijke vragen over onze stilte retraites

Waarom in retraite gaan? Wat is yoga? Wat is meditatie? Wat is spirituele verlichting? Wordt het moeilijk? Lees het hieronder.

Of kijk hier voor praktische vragen

Waarom in retraite gaan?

Steeds meer mensen kiezen ervoor zich tijdelijk terug te trekken in een retraite. Je stapt even uit je gebruikelijke omgeving en kan op een andere manier naar je leven kijken. Na een paar dagen ga je wijzer, bewuster en vrediger naar huis. Met meer (zelf)liefde en inspiratie. Een ervaring die je leven kan veranderen.

Veel mensen leiden een druk leven en staan maar zelden stil. Een retraite geeft tijd om te ontspannen, je geest tot rust te laten komen, diep in jezelf te kijken en een innerlijke vrede te ervaren die je misschien niet eerder kende. De retraite helpt om beter om te gaan met emoties, gedachten en de wereld. Zodat je thuis gezonder, gelukkiger en liefdevoller kunt leven.

Je leert genoeg over yoga, meditatie om na de retraite te bijven oefenen. We kunnen je adviseren over yoga en meditatie speciaal voor jouw persoonlijke situatie.

Onze retraites zijn diepgaand en eigenlijk drie retraites in één: een yoga retraite, een meditatie retraite en een stilte retraite. Je krijgt ruimschoots begeleiding van ervaren leraren en leert over de achtergrond van yoga, meditatie, oosterse filosofie en spirituele verlichting.

Onze retraites zijn voor iedereen toegankelijk vanwege de relatief lage kosten, heldere lessen en gemoedelijke sfeer. Neem contact op als je nog niet zeker bent of onze retraites geschikt zijn voor jou.

Gun jezelf een paar dagen om goed voor jezelf te zorgen, zodat je ook weer goed voor de wereld kunt zorgen! Neem meer vrede en liefde mee terug de wereld in!

Stilte retraites Nederland Yoga Meditatie

Wat is yoga?

Yoga is niet voor niets enorm populair: je voelt je simpelweg beter in je lichaam en je geest en het kan je leven volledig veranderen.

Yoga maakt je sterker, flexibeler en je staat rechter op. Je bent bewuster van je lichaam en geest en leert spanning los te laten. Je hebt minder problemen met stress, leert beter ademen en met je energie omgaan. Je leeft kalmer, gevoeliger en meer gefocust. Yoga geeft een boost aan je zelfvertrouwen, houdt je soepel, bevrijdt je van gewoontepatronen en maakt je uiteindelijk gelukkiger.

Tijdens de stilte retraite doen we verschillende stijlen van yoga, zoals hatha, yin en vinyasa. We gebruiken bewegingen en houdingen om ons lichaam te ontspannen en bewuster te worden van de totaliteit van lichaam en geest. We trainen onze geest om hier en nu bewust te blijven van wat er in ons gebeurt.

Yoga kan rustig of actief zijn, en iedereen kan het oefenen ongeacht leeftijd, achtergrond of fitheid. Letterlijk betekent yoga ‘eenheid’, wat al aangeeft dat het veel meer is dan alleen sport. Yoga helpt je om weer een eenheid te vormen, van lichaam en geest en van jezelf met de wereld om je heen.

Yoga Carolien

Wat is meditatie?

Meditatie, of mindfulness, is de ultieme oefening in bewust-zijn. Het is de manier om het leven hier en nu volledig te beleven en waarderen. Het helpt je om uit je hoofd te komen en minder door gedachten beheerst te zijn. Door te mediteren leer je je geest en gewoontepatronen beter kennen. Je ontwikkelt meer openheid en mededogen en leeft bewuster, helderder en kalmer.

Ironisch genoeg is meditatie eigenlijk simpel en niet ingewikkeld, maar toch voor veel mensen in de praktijk ontzettend lastig: wees stil, en bewust van wat er hier en nu is, zonder iets te doen, zonder ervan te vluchten of ermee te vechten.

Het simpelweg ‘zijn’ in het hier en nu kan ons nerveus maken. We kunnen moeite hebben rust te vinden. We worden bewust van een innerlijke onrust die er eigenlijk altijd is maar die we meestal niet opmerken.

We beseffen dat onze geest snel afdwaalt. We zien een sterke gewoonte om altijd bezig te zijn, te begrijpen, te controleren, te verbeteren. We vinden een steeds aanwezige onvrede, kwetsbaarheid en diepgeworteld gevoel van ‘nog niet goed genoeg’.

Oordelende ego-gedachten kunnen maar zelden vrede vinden in de altijd veranderende realiteit hier en nu. We klampen ons vast aan prettige ervaringen en jagen die ons leven lang na. Tegelijk bieden we weerstand aan onprettige ervaringen en proberen die uit alle macht te vermijden. Een eeuwig zoeken, onrust, angst, en onnodig veel stress, haat en lijden zijn het gevolg.

Door meditatie verander je die diepe gewoonte van het ego. Door je aandacht hier en nu te houden, wordt je stroom gedachten langzaam minder dominant. Je laat je minder afleiden. In plaats van steeds te reageren, steeds iets te moeten veranderen, leer je het hier en nu te observeren zonder weerstand te bieden. Je leert vrede sluiten met het echte leven, en volledig open te zijn voor wat het brengt.

Je ontdekt een rust en ruimte die je misschien al lang niet meer had ervaren. Je ontwikkelt een nieuwe manier van bewustzijn, ongehinderd door het eeuwige zoeken en vastgrijpen van het denken. Vrij van het idee van een afgescheiden ego. Een vredige geest zonder onnodige angst. Open en helder, klaar om liefdevol in actie te komen wanneer dat zinvol is.

In de stilte retraite leer je meditatietechnieken die je later zelf kunt blijven gebruiken. Je leert dat echt iedereen kan mediteren. Een gewoonte die je leven zal veranderen.

Meditatie midweek retraite

Wordt het moeilijk?

Meestal is het vooral heel fijn! Maar, in retraite gaan kan ook betekenen dat je moeilijke dingen tegenkomt. Je geeft meer aandacht aan wat er in jezelf gebeurt en komt dan misschien ook vormen van onrust, weerstand of pijn tegen. Gevoelens die we met ons meedragen en waar we vaak onbewust met spanning op reageren.

Het mooie is dat je tijdens de retraite kunt leren hier voortaan anders mee om te gaan. Je leert om niet op spanning te reageren met nóg meer spanning. Je leert om moeilijke gevoelens open en objectief waar te nemen, er te laten zijn en accepteren zolang ze duren, zonder erdoor beheerst te worden en onnodig te lijden. Je leert om oude pijn hier en nu langzaam te transformeren in innerlijke vrede en liefde.

Dus ook als er moeilijke dingen aan de oppervlakte komen, is dat eigenlijk heel welkom. Je komt er altijd bewuster, helderder en wijzer uit!

De ervaren, liefdevolle begeleiders zijn beschikbaar om je zonodig te helpen en ervoor te zorgen dat je retraite zowel waardevol als aangenaam is! Er zijn ook allerlei hulpmiddelen voor het mediteren en de yoga, zoals stoelen, kussen en krukjes. Zonodig kun je het programma aanpassen.

Je hoeft echt niet je tenen te kunnen aanraken of in lotuspositie op de grond te kunnen zitten.  Iedereen kan meedoen, ongeacht fitheid of leeftijd, en of je nu heel veel ervaring hebt met yoga, meditatie en retraites of nog helemaal niet.

Wat is ontwaken? Wat is spirituele verlichting?

Ontwaken, of spirituele verlichting, betekent wakker worden uit de ik-illusie: het onjuiste idee dat je een ‘ik’ bent die los staat van ‘de wereld’. Uit deze ego-illusie ontwaken is het uiteindelijke doel van yoga en meditatie, en de sleutel tot innerlijke vrede en liefde. Het is het belangrijkste punt in oosterse tradities als Boeddhisme, Taoïsme, Zen en Yoga, en wordt bevestigt door moderne wetenschap.

Ontwaken is niet zweverig. Het is juist het kritisch onderzoeken en in twijfel trekken van de diepst ingesleten aannames en ideeën waarin je bent gaan geloven, en loslaten van wat niet waar blijkt. Met meditatie en yoga maak je je geest kalm genoeg om objectief en open waar te nemen, zonder vervuiling van vooringenomen gedachten en concepten. In die staat van bewustzijn valt de illusie een afgescheiden ‘ik’ te zijn weg, en ontdek je wat je eigenlijk altijd al was: het onbeschrijfbare geheel waarin geen losstaand ‘ik’ is te vinden. Het grenzeloze mysterie dat we allemaal zijn.

Op het moment dat je het verschil ziet tussen het echte leven en het verhaal in je hoofd, je gedachten, is het alsof je wakker wordt uit een lange droom. Dit nieuwe perspectief ontstaat niet doordat je iets nieuws leert of een geheim ontdekt, maar wanneer je juist even loslaat wat je geloofde en dacht te weten en volledig met je aandacht in het hier en nu bent. Vanuit dit pure, onvervuilde bewustzijn ervaar je intens dat alles leeft en een is met al het andere. Je geest maakt geen scheidingen en je ervaart je ‘zelf’ als manifestatie van het geheel, een oneindige verbondenheid.

Verlichting is zien dat we niet gescheiden zijn van de wereld

Eigenlijk weten we dit wel. We weten wel dat we onderdeel zijn van de natuur. Dat we niet echt gescheiden van het universum ‘buiten’ onszelf. Elke wetenschapper weet het: we zijn niet los te zien van onze voorouders, de oerknal, de lucht die we ademen, ons eten, de zon en onze ‘omgeving’. We voelen ons afgescheiden, maar we zijn het geheel.

We zijn nooit ‘op’ de wereld terecht gekomen, maar uit deze wereld gegroeid. Als een appel van een boom. Net als alle andere dingen zijn we uit de wereld voortgekomen en uit dezelfde substantie gemaakt. Sterker nog, jij bént die wereld.  Je kan het Natuur noemen, Universum, het Goddelijke, de Leegte, Tao, sterrenstof of simpelweg ‘het’. Jij bent het en het is jou.

Je bent niet in die natuur, je bént de natuur. Je bent niet in het universum, je bént het universum. Je bent er nooit los van geweest. We kunnen de werkelijkheid hiervan zelf inzien en de moderne wetenschap bevestigt het.

Toch ervaren we het maar zelden zo, doordat we vast zitten in denken en daar ‘de waarheid’ van hebben gemaakt. In onze altijd aanwezige gedachten lijkt het alsof ‘ik’ een afgesneden eenzame ziel is in een vreemde wereld. Onze gedachten en taal knippen de totale realiteit op in losse ‘dingen’ en wekken zo de schijn van dualiteit, gescheidenheid. Elk concept, elk woord of gedachte, is het gevolg van het los maken van een deel van de werkelijkheid uit het geheel. ‘Iets’ tegenover ‘niets’. ‘Dit’ tegenover ‘dat’. ‘Ik’ tegenover ‘niet-ik’.

Dit kan natuurlijk praktisch zijn. Als we onze denkende brein alleen zinvol zouden gebruiken, kunnen we er de meest fantastische dingen mee doen. Maar als denken compulsief wordt, een verslaving waarmee we nooit meer kunnen stoppen, maakt het geluk en ware liefde juist onmogelijk.

Als we verslaafd zijn aan denken realiseren we niet meer dat er een verschil is tussen de werkelijkheid en onze gedachten over de werkelijkheid. We leven vooral in ons hoofd en missen de ervaring van het echte leven: alsof we in een restaurant de menukaart eten in plaats van het echte eten proeven.

We verliezen de achterliggende verbondenheid, eenheid, uit het oog en letten alleen nog op de verschillend lijkende ‘dingen’. We vergeten dat elke vorm nog steeds dezelfde kosmos is. Zoals elke golf nog steeds de oceaan is.

De ik-illusie is eeuwig angstig, onzeker en krampachtig in zijn harde oordelen over zichzelf en anderen. Het is de onderliggende oorzaak van al ons geestelijk lijden en van alle haat en oorlogen in de wereld. Het kan ons leven beheersen ook al bestaat het in werkelijkheid niet: het blijkt niet meer dan een constructie van je gedachten, een hersenspinsel.

Zodra je geest helder is, niet grijpt en geen scheidingen maakt, is er ook geen ‘ik en de wereld’, geen onderscheid tussen ‘ik’ en ‘universum’, tussen binnenwereld en buitenwereld,  In het pure waarnemen van het hier en nu is er geen ‘ik’ die beslissingen maakt, geen ik die een lichaam bezit, geen ik die ademhaalt.

In een open bewustzijn vind je geen goed of slecht, groot of klein, verleden of toekomst. Er is alleen het ene wonder hier en nu dat alle beschrijving te boven gaat. De verwarring valt weg en je ontwaakt tot de vrede van de totaliteit.

De onderliggende eenheid van alles werkelijk inzien, is de ervaring van verlichting, van een Boeddha (letterlijk: ‘de ontwaakte’). Je doorziet de illusies van dualiteit en bent vrij van het altijd onzekere ‘ik-gevoel’ dat je hele leven beheerste met verlangens en angsten. Je kunt stoppen met onnodige angst en haat creëren en onvoorwaardelijke vrede en liefde de wereld in brengen.

Uiteraard kan je na ontwaken nog steeds prima nadenken wanneer nodig. Helderder zelfs. Je verspilt geen energie aan zinloos denken, maar kan je gedachten zonodig inzetten als instrument om de wereld te helpen.

Deze ervaring van ‘de realiteit voorbij ideeën’ is dus per definitie niet met woorden te beschrijven of met denken te bevatten. Het is datgene wat overblijft als je dat juist niet doet…! Het is het wonder van het leven dat zich altijd in en om ons manifesteert. Het wonder dat onze dualistische manier van denken te boven gaat en zich niet in een doosje laat stoppen. Maar je kunt het wel op elk moment overal meemaken: wat is er nog als je niet nadenkt? Wie ben jij, hier en nu, als je niet het stemmetje in je hoofd gebruikt om jezelf te beschrijven…? Is er een losstaand ik te vinden? Is er iets te vinden dat niet de beweging van het universum is?

bewuster leven midweek retraite
Michiel Drost Carolien Sijberden
Nog vragen?

Neem contact op of meld je aan voor de retraite!